Διάφορα

  Διεθνὴ Ἐπιστημονικὰ Συνέδρια μὲ κρίσι πλήρους κειμένου [1] Satos, P. and Stylios, C. (2022). Examining n-grams and Multinomial Naïve Bayes Classifier for Identifying the Author of the Text “Epistle to the Hebrews”. In Proceedings of the 14th International Conference on Agents and...
Διπλωματικὴ Ἐργασία Παρουσίασις Διπλωματικῆς Ἐργασίας Ἐργασίες στὶς Θεματικὲς Ἐνότητες: 1. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς Κληρονομιά· 2. Πίστη καὶ Βίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας· 3. Ἡ Ὀρθοδοξία στὸν 20ο αἰῶνα· 4. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς Πολιτισμικὸ Ἐπίτευγμα     καὶ τὰ Προβλήματα τοῦ Σύγχρονου Ἀνθρώπου.
Ἄρθρα δημοσιευμένα στην Ἡμερήσια Ἐφημερίδα "ΗΧΩ της Άρτας". 14. «Κύκνειον ᾆσμα» [Παρασκευὴ 1 Ἰανουαρίου 2021 (ἐκτάκτως)] [link] 13. «Milgram, Stanford & Asch» [Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020] [link] 12. «Ἐνικὸς εὐγενείας καὶ πληθυντικὸς ἀγενείας» [Σάββατο 7 Νοεμβρίου...
Arena FIDE Master (AFM)   FIDE ID: 358105210 chessarena.com profile chess.com profile
                                          1. Hideyuki Ashihara                                    ...
https://eokbasket.sportstats.gr/archive/playerdetails/id/45957694-5F20-499B-8FC4-ACFDAC13604C Ἀριθμὸς Μητρῴου Ἀθλητοῦ Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Καλαθοσφαιρίσεως (ΕΟΚ): 233700
SATOS.Typikaris.exe.txt Ὁδηγίες: * Ἀπαιτεῖται τὸ .Net Framework 4.7 σὲ Λειτουργικὸ Σύστημα: Windows 10 Version 1607 (x86 and x64) Windows 8.1 (x86 and x64) Windows 7 SP1 (x86 and x64) Windows Server 2016 (x64) Windows Server 2012 R2 (x64) Windows Server 2012 (x64) Windows Server 2008...
Βοηθητικὲς ἐφαρμογές (utilities). Αὐτόματος Μονοτονιστὴς (μετατροπὴ πολυτονικοῦ κειμένου σὲ μονοτονικὸ μὲ διατήρηση τῆς μορφοποιήσεως) Οδηγίες: * Απαιτείται το .Net Framework 4.7 σε Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Version 1607 (x86 and x64) Windows 8.1 (x86 and x64) Windows 7 SP1 (x86 and...
Προϊόντα: 1 - 11 από 11