Καλῶς ἤλθατε στὸν ἱστότοπό μου.

    Γεννήθηκα στὴν Ἄρτα τὸ 1982 καὶ μεγάλωσα στὸ χωριὸ Ἀμφιθέα, ποὺ βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικῶς τῆς πόλεως. Σπούδασα Πληροφορικὴ καὶ Θεολογία καὶ ὑπηρέτησα ὡς Πυροβολητὴς στὴν Ἑλληνικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία. Γιὰ δεκαέξι συναπτὰ ἔτη (2006-2022) δίδαξα, ὡς Διδάσκων Πληροφορικῆς, καὶ στὶς τρεῖς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 2008 ἐργάζομαι ὡς Μηχανικὸς Λογισμικοῦ. Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019 ἕως καὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2021 ἀρθρογραφοῦσα μηνιαίως στὸν ἡμερήσιο Τύπο τῆς Ἄρτης. Ὁμιλῶ τὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, εἶμαι ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο τέκνων.
 

 Βιογραφικὸ σημείωμα

 

"If someone proved to me that Christ is outside the truth and that in reality the truth were outside of Christ,
then I should prefer to remain with Christ rather than with the truth."

Fyodor Dostoevsky

"One of the most common and leading to the worst temptations is the temptation by saying,
'Everyone does this'."

Leo Tolstoy

"Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety,
deserve neither liberty nor safety."

Benjamin Franklin

"I have not failed.
I've just found 10,000 ways that won't work."

Thomas Edison