Καλῶς ἤλθατε στὸν ἱστότοπό μου.

    Γεννήθηκα στὴν Ἄρτα τὸ 1982. Σπούδασα Πληροφορικὴ καὶ Θεολογία. Ὑπηρέτησα ὡς Πυροβολητὴς στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία καὶ ἀπὸ τὸ 2006 ἐργάζομαι ὡς Μηχανικὸς Λογισμικοῦ καὶ ὡς Διδάσκων Πληροφορικῆς. Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019 ἕως καὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2021 ἀρθρογραφοῦσα μηνιαίως στὸν ἡμερήσιο Τύπο τῆς Ἄρτης. Ἐξασκοῦμαι στὸ Σκάκι, στὸ ὁλλανδικὸ Ashihara, στὸ Snooker καὶ στὴ Σκοποβολὴ (10μ. μὲ ἀεροβόλο τουφέκι). Ὁμιλῶ τὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, εἶμαι ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο τέκνων.

 

 Βιογραφικὸ σημείωμα

 

"If someone proved to me that Christ is outside the truth and that in reality the truth were outside of Christ,
then I should prefer to remain with Christ rather than with the truth."

Fyodor Dostoevsky

"One of the most common and leading to the worst temptations is the temptation by saying,
'Everyone does this'."

Leo Tolstoy

"Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety,
deserve neither liberty nor safety."

Benjamin Franklin

"I have not failed.
I've just found 10,000 ways that won't work."

Thomas Edison